Hitis Kyrkoby Marthaförening

Hitis Kyrkby Marthaförening grundades år 1914 och har under årens lopp haft en skiftande verksamhet. I synnerhet under 1950 – 1960-talen var marthorna inriktade på det praktiska i hemmet och man ordnade kurser med utomstående konsulenter i bl.a. klädsömnad och trädgårdsskötsel.
De senaste åren har medlemmarna samlats i hemmen varannan torsdag närmast för social samvaro. Dagen har oftast haft ett aktuellt tema. Diskussion har varit viktig. Vi tycker även om att göra utfärder och har bl.a. besökt Föglö, Åbo och Hangö.

 

Händelser i Hitis Kyrkoby Marthaförening

Sammandrag av verksamheten 2015

I maj gjorde Hitismarthorna en vårutfärd till Rosala bageri och Rousal Brygghus. Föreningen har ordnat en välgörenhetsauktion på Furutorp till förmån för Solgilmtens servicehem, stekt våfflor och haft lotteri i sam­band med Hitis minimarathon, och gått på första hjälpkurs på Furutorp. De har deltagit i Ekenäs­marthornas bussresa till Marthacentrs i Riga och haft en gemensam höstfest med andra Hitisföreningar. Året avslutades med den traditionella julfesten med Rosalamarthorna på Furutorp. Föreningen hat donerat till Röda korsets hungerdagsinsamling och katastroffond för Nepal, Luciainsamlingen och Marthacentrs i Riga.

Sammandrag av verksamheten 2014

Verksamhetsåret har präglats av föreningens 100-årsjubileum. Byborna och Kimitoöns alla martha­föreningar var inbjudna till den högtidliga jubileumsfesten som hölls den 16 augusti på Furutorp. En jubi­leums­­skrift om föreningens historia gavs ut i samband med festligheterna. Medlemmarna har i tur och ordning varit värdinnor för de 13 ordinarie möten som hållits under året. På mötena har aktuella frågor diskuterats och lotteri ordnats. Föreningen har även gjort en vårutfärd till Järvinens trädgård i Västanfjärd, haft våffelförsäljning och lotteri i samband med Hitis minimaraton och deltagit i Hitisföreningarnas gemen­samma höstfest samt loppis-och soppdagen i Labbnäs. Som vanligt avslutades året med den traditionella julfesten tillsammans med Rosala­marthorna. Föreningen har donerat pengar till Röda Korsets katastrof­hjälp, Hungerdagsinsamlingen, Folk­hälsans Luciainsamling och byaföreningen.

 

Sammandrag av verksamheten 2013

Föreningen har under verksamhetsåret haft 16 medlemmar. Medlemmarna har i tur och ordning varit värdinnor för de 10 ordinarie möten som hållits under året. På mötena har aktuella frågor diskuterats och lotteri ordnats. I februari bekostade föreningen tillsammans med Hembygdens vänner i Hitits en teater­föreställning på Vikingaborg. I mars följde några marthor med på Rosalamarthornas teaterresa till Helsing­fors. I början av juni höll marthorna sin våravslutning med våfflor på ordförandes terrass. I samband med Hitis marathon i juli samarbetade marthorna igen med brandkåren och stekte våfflor och ordnade ett lotteri. I december ordnades den traditionella julfesten med Rosalamarthorna för åttonde året i följd.

Föreningen har donerat pengar till Röda Korsets katastrofhjälp, Hungerdagsinsamlingen, Folkhälsans Luciainsamling, Hustomten rf och Rosa bandet. Marthorna har även deltagit i insamlingen till förmån för Syriens flyktingar.

Sammandrag av verksamheten 2012

Föreningen har under verksamhetsåret haft 16 medlemmar. Medlemmarna har i tur och ordning varit värdinnor för de 13 möten som hållits under verksamhetsåret.  På mötena har aktuella frågor diskuterats och lotteri ordnats.
Föreningen har ett livligt samarbete med de närliggande marthaföreningarna och har bl.a. deltagit i Rosala-Böle Marthaförenings utfärd till Nagu och Korpo samt traditionsenligt firat julfest tillsammans med marthorna i Rosala.
I samband med Hitis maraton  20 juli 2012 samarbetade marthorna med brandkåren och stekte våfflor och ordnade ett lotteri utanför Backom kafé.
Föreningen deltog också i Loppmarknaden i Labbnäs.
Hitis Marthaförening har donerat pengar till Röda Korsets katastrofhjälp och stickat lappar till filtar.

Sammandrag av verksamheten 2011

Under 2011 har föreningen hållit 12 möten där föreningens medlemmar i tur och varit värdinnor. Under mötena diskuterades aktuella frågor och intressanta ämnen. Bland annat har föreningen haft besök av Anna-Kaisa Kuokkanen som jobbat som missionär och barnmorska i Kenya. Som avslutning på vårterminen ordnades ett våffelkalas där föreningens nya våffeljärn invigdes.

Föreningen har ett livligt samarbete med de närliggande marthaföreningarna. Hitis marthaförening var inbjudna av Rosala marthaförening till Må bra dagen i Vikingaborg 9.4 med temat stesshantering och mental träning. Den 1.9 gjorde Hitis marthaförening en utflykt till Högsåra där de välkomnades av ortens marthor. Utflyktsdagens trevliga program bestod av sevärdheter, god mat och trevligt umgänge. Den 15.12 firades julfest tillsammans med Rosala marthaförening. Detta är en lång tradition och 2011 samlades marthorna i Hitis.

Föreningen har också deltagit i Hitis maraton den 22.7 då man ordnade ett lotteri vid Backom café tillsammans med brandkåren. Hitis kyrkoby stod värd för Kimitoöns Havsdag 2011 och då stekte marthorna våfflor i Furutorp Ungdomslokal och Backom café. Föreningen deltog också i Loppmarknaden i Labbnäs.

Hitis marthaförening har idkat välgörenhet genom att samla in och donera pengar till Röda Korset, Hembygdens vänner, Föreningen Solglimten och Hungerdagen. Marthorna har också virkat mormorsrutor till världens största lapptäcke vars filtar donerades till behövande barn.

Kommande händelser

16.8.2014 Föreningens 100 års jubileum


Vill du bli medlem?
Kontakt
a:

Hitis kyrkoby Marthaförening
Ordförande Ebba Ljungqvist
tel . 040 5657965
ebba.ljungqvist(at)hotmail.com Kyrkbacksvägen 7, 25940 Hitis

Sekreterare Anita Österberg
tel . 0400 125 787
textilao(at)hotmail.com

Kassör Helena Söderman
tel . 040 5341538
soderman.helena(at)gmail.com