Hitis Kyrkoby Marthaförening

Hitis Kyrkby Marthaförening grundades år 1914 och har under årens lopp haft en skiftande verksamhet. I synnerhet under 1950 – 1960-talen var marthorna inriktade på det praktiska i hemmet och man ordnade kurser med utomstående konsulenter i bl.a. klädsömnad och trädgårdsskötsel.
De senaste åren har medlemmarna samlats i hemmen varannan torsdag närmast för social samvaro. Dagen har oftast haft ett aktuellt tema. Diskussion har varit viktig. Vi tycker även om att göra utfärder och har bl.a. besökt Föglö, Åbo och Hangö.

 

Händelser i Hitis Kyrkoby Marthaförening

Sammandrag av verksamheten 2017

Hitismarthorna har varit på försommarutärd till Söderlångvik gård med guidad rundtur och förplegnad på café Vivan. De sålde våfflor och lotter på Hitis FBKs traditionella Minimarathon i juli. Föreningens julfest firades tillsammans med Rosalamarthorna. Hitis MF har understött FRKs hungerdagsinsamling och Folkhälsans Luciainsamling.

Vill du bli medlem?
Kontakt
a:

Hitis kyrkoby Marthaförening
Ordförande Ebba Ljungqvist
tel . 040 5657965
ebba.ljungqvist(at)hotmail.com Kyrkbacksvägen 7, 25940 Hitis

Sekreterare Anita Österberg
tel . 0400 125 787
textilao(at)hotmail.com

Kassör Helena Söderman
tel . 040 5341538
soderman.helena(at)gmail.com