Högsåra Marthaförening

Högsåra Marthaförening grundades år 1915.

Foto Farmors café


Händelser i Högsåra Marthaförening

Sammandrag av verksamheten 2015

Verksamhetsåret har präglats av föreningens 100-års­jubileum. I samband med festligheterna gav man ut en kalender med martha- och byabilder och ordnade en foto­utställning i Farmors café. Medlemmarna har träffats var tredje vecka hos varandra, med bl.a. diktläsning, piano­musik, föredrag och diabilder på prog­rammet. Högsåramarthorna har ordnat ett klädbytarmöte och plant- och grönväxtbyte, samt fått höra ett föredrag om konsten att bygga växthus. På Högsåradagen såldes ärt­soppa, skärgårdslimpa och våfflor. Under sommaren gjordes en utfärd till Helsingholmen. Föreningen har deltagit i näsdags­insamlingen, hungerdagsinsamlingen, Folkhälsans Luciainsamling, gett bidarg till Röda Korsets kata­strof­fond för Nepal och gjort en donation till Högsåra UF för införskaffande av ny spis och ugn

Sammandrag av verksamheten 2014

Under verksamhetsåret 2014  har föreningen haft 6 ordinarie möten jämte årsmötet. Medlemmarna har träffats hemma hos varandra och programmet har bestått av bl.a. diktläsning, egenhändigt diktade snaps­visor och diskussion av aktuella ämnen. Marthorna har också gjort teaterresor, ordnat ett klädbytarmöte och plant- och grönväxtbyte. Mangelbodens fönster har under året prytts av vackra utställningar. Marthorna har sålt ärtsoppa och våfflor på Högsåradagen i juli och deltagit i arrangemangen kring byjul­festen i december. Föreningen har deltagit i näsdags­insamlingen, hungerdagsinsamlingen, Folkhälsans Luciainsamling, gett bidarg till Röda Korsets katastrof­fond och  Visans vänner.

Sammandrag av verksamheten 2013

Föreningen har under verksamhetsåret haft 25 medlemmar. Under verksamhetsåret har föreningen haft sju sedvanliga möten jämte årsmötet. Inför Högsåradagen och Grötafton ordnades planeringsmöten i mangel­boden. Medlemmarna träffas hemma hos varandra och programmet har bestått av bl.a. högläsning av dikter, artiklar, lärarhistorier och reseskildringar. Aktuella händelser har också dryftats och i november ordnades en marthaklädbytardag. Marthorna har även under året ordnat utställningar i mangelbodens fönster. I november fick föreningen besök av distriktets ordförande. Föreningen har deltagit i näsdags­insamlingen och hungerdagsinsamlingen, gett bidarg till Röda Korsets katastrof­fond, till förmån för Syriens flyktingar, Visans vänner, Hoppets stjärna och donerat lotterivinster till Labbnäs.

Sammandrag av verksamheten 2012

Föreningen har under verksamhetsåret haft 25 medlemmar varav en är ny. Under våren och hösten har föreningen ordnat möten var tredje vecka hemma hos medlemmarna. De har även gjort utfärder till Storfinnhova och Björkboda Bruksgård samt firat Högsåradagen vid Farmors Café.
Föreningen ordnar även flitigt utställningar i den egna mangelbodens fönster med varierande föremål från designprylar till strandfynd.

Sammandrag av verksamheten 2011

Högsåra Marthaförening har under verksamhetsåret haft 24 inskrivna medlemmar. Under året har föreningen haft sju sedvanliga möten jämte årsmötet. Som mötesprogram har Högsåramarthorna bl.a. hört på Stina Enbergs berättelser om trasmattor, uppmärksammat Jussi Björling, läst dikter och lyssnat på orgelmusik. De har även varit på teaterbesök till Helsingfors, firat Högsåradagen vid Farmors Café och besökt Carl Larsson-utställningen i Åbo. Den 9 september firades sekreterare Ylva Enbergs femtioårsdag med överraskningsfest på Sunnanland.
Högsåra Marthaförening har deltagit i Folkhälsans Luciainsamling, understött Röda Korsets Hungerdaginsamling och Näsdagsinsamlingen, donerat lotterivinster till Labbnäs sommarlotteri, samt gett ett litet bidrag till Visans Vänner i Hangö.

 

 

Farmors café (klicka på bilden)

Artikel

Kommande händelser

Föreningen firar 100 år 2015!


Vill du bli medlem?
Kontakt
a:

Högsåra Marthaförening
Ordförande Gunilla Örnell
tel. 040 5774380

Byvägen, 25960 Högsåra ornell(at)lillbackagard.net  

Sekreterare Ylva Enberg
tel. 0500 127 073
info(at)farmorscafe.fi

Kassör Monica Jansén
tel. 040 5943204
monica.e.jansen(at)gmail.com