Dragsfjärd-Kärra Marthaförening

Dragsfjärd-Kärra Marthaförening har upphört 2018

Dragsfjärd-Kärra marthaförening är grundad 1908 och har varit en mycket livaktig och viktig förening för kvinnorna. I Xenia Seréns "återblick och några kommentarer" inför 50-årsjubileet 1958 står det bl.a. så här:
"Dragsfjärds marthaförening omfattade då hela dragsfjärdsbygden utom Dalsbruk. Föreningen bestod av två kretsar: Söderlångvik marthakrets och Kärra marthakrets. De hade gemensam styrelse. år 1929 blev kretsarna självständiga föreningar med egna styrelser." Den första ordföranden var lärarinnan Rosa Westerholm och när hennes hem skingrades efter hennes död förkom antagligen de papper "vilka i dag kunnat förtälja om intressanta händelser vid bildandet av den nya föreningen och om de flammande idéer som då trängde fram i våra bygder. Det finns inte några skriftliga källor förrän år 1923." (Citat XS)

Kursverksamheten var viktig i början, trädgårdsskötsel nämns som nummer ett, kurser i hönsskötsel hölls flera gånger, matlagningskurser, vävnad, växtfärgning, konservering, finare smårätter, lampskärmskurser, broderi och rottingarbeten. Den verksamheten som idag har övertagits av arbetar- och medborgarinstituten!.

 

 

Artikel


Vill du bli medlem?
Kontakta:

Kärra Marthaförening

Ordförande Heidi Åhlfors
tel. 040 746 1476
heidi.ahlfors(at)kitnet.fi
Furulundsvägen 3 B9, 25870 Dragsfjärd
 
Sekreterare Stina Heino
tel. 050 571 2745

stinaheino25(at)gmail.com
 
Kassör Maj Magnusson
tel. 02 424759

 

 
 

Här kan du läsa mer om
Labbnäs semesterhem
Inkvartering i äkta Martharegi!
Klicka här