Rosala Marthaförening

Rosala marthaförening grundades år 1919.

Månadsmöten hålls i tur och ordning hos medlemmarna. På våra möten läser vi föregående mötes protokoll, går igenom föreningens post och planerat kommande verksamhet. Mötena brukar avslutas med traditionsenligt lotteri.

 
Kulturresa till Åbo 29.10.2011. Program: Carl Larsson utställning i Åbo Konstmuseum, Lunch i restaurang Oskars Olohuone med Carl Larsson meny
 

Händelser i Rosala Marthaförening

Sammandrag av verksamheten 2015

Rosalamarthorna har träffats turvis hos varandra för att dricka kaffe och diskutera aktuella ämnen. I april åtke de till Helsingfors för att se pjäsen Mamma Mia. Under sommarblotsdagen i juli stektes våfflor som hade en strykande åtgång. I november ordnades bingo för personal och boende på servicehemmet Sol­glimten. Året avslutades traditionsenligt med en gemensam julfest med Hitismarthorna.

Sammandrag av verksamheten 2014

Under året har 6 månadsmöten hållits i tur och ordning hos medlemmarna. I april besökte marthorna service­huset Solglimten där de bjöd på kvällsbit och kaffe, sjöng allsång, ordnade lotteri och handmassage för husets klienter. I maj hade föreningen våravslutning med en utfärd till Svartskäret, under sommar­blots­dagen den 12.7 såldes våfflor och i november samlades de till en teceremoni. Verksamhetsåret avslutades traditionsenligt med en trevlig julfest tillsammans med Hitismarthorna.

Sammandrag av verksamheten 2013

Föreningen har under verksamhetsåret haft 17 medlemmar varav en är ny och två har avgått. Under verksamhetsåret har 8 månadsmöten hållits i tur och ordning hos medlemmarna. I februari arrangerade föreningen tillsammans med Hitismarthorna och Skärgårdens Vänner en teaterkväll på Vikingaborg. I mars och november deltog marthorna i en naturkosmetikkväll på Rosala Handelsbod i Dalsbruk. I april ordnades en teaterresa till Helsingfors och i maj hölls det årliga Vårjippot i servicehemmet Solglimten med mat, allsång och lotteri. Under Sommarblotsdagen den 13.7 såldes våfflor. Verksamhetsåret avslutades med en trevlig julfest tillsammans med Hitis Marthorna i Furutorp i Hitis. Föreningen har understött Röda Korsets Hungerdagsinsamling.

Sammandrag av verksamheten under 2012

Föreningen har under verksamhetsåret haft 19 medlemmar. Under verksamhetsåret har åtta månadsmöten hållits i tur och ordning hos medlemmarna.
I maj ordnades det årliga Vårjippot i servicehemmet Solglimten med allsång och lotteri. Under Sommarblotsdagen den 14.7 såldes våfflor. I september ordnades en resa med besök till Westers trädgård i Kimito, Hippoglass glasstudio i Nagu och Nagu gästhamn. Resenärerna övernattade i Korpoström och firade ribskväll på restaurang Buffalo. Följande dag besöktes Tackork frukt- och bärträdgård och Sattmarks kaffestuga.
Föreningen har understött Röda Korsets Hungerdaginsamling och uppvaktat Skärgårdens Vänner vid deras 75-årsjubileum.

Sammandrag av verksamheten under 2011

Föreningen har under verksamhetsåret haft 19 medlemmar. Under det gågna året har föreningen haft åtta möten. Den 9.4 ordnades en Må bra dag med temat ”Lär dig leva livet nu” och den 25.5 hölls ett vårjippo på servicehemmet Solglimten.  Under Sommarblotsdagen 2.7.2011 såldes våfflor och på hösten ordnades en kulturresa till Åbo. Verksamhetsåret avslutades med en trevlig julfest tillsammans med Hitis Marthorna hos Ebba Ljungqvist i Hitis.
Rosala Marthaförening har idkat välgörenhet genom att understöda Röda Korsets Hungerdaginsamling.

9.4.2011 hölls en ’Lär dig leva livet nu’ –må bra dag med Gia Mellin-Kranck på Vikingaborg
 
 
På Rosala Sommarblotsdagen 2.7.2011 såldes våfflor och åtgången var bra som förut

 

 

Rosala Vikingacentrum (klicka på bilden!)

Händelser i Rosala Marthaförening

Kommande händelser

 


Vill du bli medlem?
Kontakta:

Rosala Marthaförening

Ordförande Raili Eriksson
Rosala-Bölevägen 169B, 25950 Rosala tel: 040 5050912

Sekreterare Virpi Heino
Båtsmansvägen 18, 25950 Rosala tel: 050 551 4266 info(at)wilsoncharter.fi

Kassör Kerstin Sundqvist
tel. 040 550 6529
k.sundqvist(at)dnainternet.net