Bli Martha!

Vill du bli Martha? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan för att bli en del av Marthagemenskapen. Om du redan vet vilken förening eller krets du skulle vilja vara medlem i, kan du kontakta den direkt.

 

 

Vem kan bli Martha?

Vem som helst! Kom som du är, praktisk eller opraktisk. Det finns matlagande herrmarthor och det finns bandyspelande dammarthor, men det finns inga genomsnittsmarthor. Martha välkomnar alla!

Vad gör en Martha? Vad vill du göra? Det är upp till dig själv. Varje krets har sin egen identitet och koncentrerar sig på sådant som intresserar de egna medlemmarna. En del kockar eller sportar tillsammans, andra samlas kring intressanta föredrag och går på teater och några deltar i humanitär verksamhet. Somliga är mångsysslare och gör lite av allt.
 
Vad är en marthakrets? En grupp kvinnor/män som träffas kring ämnen som känns angelägna
 
Hur startar man en krets? Samlar ihop ett gäng intresserade och sätter igång. Ni behöver inte vara många. Desto krångligare är det inte!
 
Var träffas man? Exempelvis i föreningen/kretsens egna lokaler, i en särskild möteslokal i den egna stadsdelen, hemma hos någon eller på ett café, precis hur man vill.
 
Hur ofta träffas man? Så ofta man vill eller så sällan man vill, det är upp till kretsen. Kanske det bor en liten martha även i dig!

 

Besök också Marthashoppen!

 

Medlemsformer och avgifter

De flesta marthor är ordinarie medlemmar i den egna ortens lokala förening. I medlemskapet ingår medlemstidningen Martha. Medlemsavgiften utgörs av en förbunds-, distrikts- och föreningsavgift och kan därför variera föreningar emellan. Information om detta får du i ett brev i samband med att du blir medlem, brevet skickas ut till nya medlemmar fyra gånger per år.

Ordlista

Marthakrets: En krets är en underavdelning till en marthaförening, eller en grupp marthor som träffas regelbundet. En förening kan ha flera kretsar.
Marthaförening: Alla marthaföreningar är självständiga föreningar med en egen styrelse. Alla föreningar hör till ett distrikt och finns vanligtvis representerade i distriktsstyrelsen.
Distrikt: En regional indelning. Marthadistrikten företräder de marthaföreningar som verkar inom dess område samt främjar samarbetet mellan dem och med Marthaförbundet. Distrikten med dess medlemföreningar utgör medlemskåren i Marthaförbundet.
Marthaförbundet: Finlands största svenskspråkiga kvinnoorganisation. Marthaförbundet är takorganisation för alla marthor och har anställd personal som förverkligar de beslut som fattats på vår- och höstmötena, bevakar och ger utlåtanden till myndigheter och beslutsfattare, tar initiativ, lämnar in skrivelser och sprider kunskap. Läs mer HÄR (klicka)
UngMartha: Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation.
Direkt medlem: Privatpersoner som vill stöda förbundets syfte och verksamhet kan bli direkta medlemmar I Marthaförbundet. Som direkt medlem hör du inte till någon förening eller krets. Du får Marthatidningen och tar del av allmän information om verksamheten. Mera information på Marthaförbundets hemsida HÄR (Klicka)
Understödande medlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stöda förbundets syfte och verksamhet kan bli understödande medlemmar, mera information HÄR (Klicka)

Att vara martha – smart!

  • Som martha är du en del av det största kvinnonätverket i Svenskfinland!
  • Du får delta i intressant och aktuell verksamhet.
  • Du får lära dej mer och får möjligheten att påverka.
  • Du är med i en gemenskap bland kvinnor i alla åldrar.
  • Du får tidskriften Martha och andra intressanta medlemsförmåner