Evenemangskalender

Tor
31.1
18:00

Världens största Marthakväll

Åbo svenska Marthaförening deltar i Världens största Marthakväll och bjuder in sina medlemmar till en trevlig fest. Kvällen inleder vårt jubileumsår.
Loftet, Gillesgården