Kontakt

Namn: Åbolands Svenska Marthadistrikt r.f.

Hemort: Åbo

Ordförande: Mikaela Vesterlund-Laine

E-post: mvesterlundlaine(at)gmail.com

Marthatelefonen: 044 557 7209

Postadress: Gillesgården, Auragatan 1 G, 20100 Åbo.
(Kom gärna överens på förhand innan du sänder oss post)

Faktureringsadress:
Åbolands svenska Marthadistrikt
c/o Stina Rosqvist-Johansson,
Airistovägen 327, 21600 Pargas
Kassörens e-post: stina.r.johansson@gmail.com
tel: 040 758 4662
Sekreterare:
Mia Henriksson
E-post: abomarthaforening(at)gmail.com
tel: 040 577 1713