Kontakt

Namn: Åbolands Svenska Marthadistrikt r.f.

Hemort: Åbo

E-post: ordforande(at)aboland.martha.fi (eller camilla.hautala(at)gmail.com)

Marthatelefonen: 044-5577209

Postadress: Kuppisgatan 186, 20810 Åbo

Faktureringsadress:
Åbolands svenska Marthadistrikt
c/o Stina Rosqvist-Johansson,
Airistovägen 327,
21600 Pargas
Kassörens e-post: stina.r.johansson@gmail.com
tel: 040-7584662
 
Sekreterare:
Hanna Hägglund
Adress: Högåsgatan 5C, 20540 Åbo
E-post: hanna.maria.hagglund(at)gmail.com
tel: 040-7220147