Houtskär Marthaförening

Houtskärs Marthaförening grundades år 1910 och firade 100-års jubileum år 2010.
Föreningen har 29 medlemmar i åldern 56-80 år och även äldre deltar då och då. Vi träffas ungefär en gång per månad från höst till vår. På våra träffar gör vi bl.a. besök på åldringshemmet Fridhem där vi bjuder på kaffe med sång och musik, kyrksöndag med kaffe servering efteråt, besök
med olika tema hemma hos någon martha eller tittar på gamla diabilder. Vi gör även teaterbesök samt besöker biblioteket och håller presentation över läst litteratur. Houtskär Marthaförening ger månatligen bidrag till Hoppets Stjärna för barnhemsverksamhet i utlandet samt årligen ett stipendium "Marthas Kokbok" till en elev på årskurs 9 i Högstadiet som visat goda kunskaper i huslig ekonomi.

 

Ungmarthakrets-Vänninorna

Vi är en ungmarthakrets med 12 medlemmar i åldern runt 30-40 år som hör till Houtskär Marthaförening. Vi träffas sporadiskt och arrangerar t.ex. vinprovningskvällar och dylikt. 

 

Sammandrag av verksamheten 2017

Under våren hade Houtskärsmarthorna en förstahjälpkurs där de bl.a. fick lära sig hur man använder en defibrillator. På sommaren stod de för den traditionsenliga matserveringen på Hourskärsdagen och sålde våfflor på Matglädje-festivalen. Under de äldres vecka i oktober ordnade de kaffebjudning med musik på Fridhem. Senare under hösten hann föreningen även med biblioteksträff, teaterbesök på ÅST och en resa till Nådendals spa med föreläsning om magen och tarmbakterier. Föreningens julfest firades med mat, sång och dikter. Houtskär MF har gett bidrag till Luciahjälpen, FRKs katastrofhjälp och sitt fadderbarn i Lettland. De har även donerat Marthas kokbok till en elev på högstadiet, termosar till hobbyklubben på Mossala skola, och blommor till Fridhem. Kretsen Väninnorna har bjudit skolelever på mellanmål och gett boken Smartha tips till en högstadieelev.

Vill du bli medlem?
Kontakta:

Houtskär Marthaförening
Ordförande Marita Karlgren

Houtskärsv. 1966, 21760 Houtskär telefon: 0400 738 313

Kassör Gunne Unger
tel. 040 7687 113 

gunne.unger(at)gmail.com
 
Sekreterare, Edeveig Jansson
tel. 040 755 4155

Kretsar

Väninnorna - ungmarthakrets
Kontaktperson Sabina Fagerlund
tel. 040 5593029
pubgrynnan(at)hotmail.com

Kontaktperson Anja Karlgren
tel. 040 8455445
anjakarlgren(at)luukku.com