Brännskär 2014

Nagu Marthaförening

Nagu Marthaförening grundades 1908. Vår målsättning i föreningen idag är att samla kvinnor i alla åldrar till gemenskap. Vi stödjer varann och utbyter tankar och erfarenheter och vill sprida information om en hållbar livsstil. Matkultur ligger oss varmt o hjärtat.

Föreningen deltar i olika aktiviteter tillsammans med andra föreningar i Nagu, där vi arrangerar bl.a. modevisningar. Vi stickar sockor och ger till alla nyfödda nagubor. Vi besöker de boende på Grannas och delar ut blommor till varje påsk samt bjuder dem kaffe i samband med forneldsfirandet. Vi gör utfärder och exkursioner. Vi firar gemensam höststart med hela distriktet och deltar i föreläsningar som distriktet anordnar. Alla kretsar har dessutom en gemensam julfest. Marthas namnsdag firar vi genom att bjuda oss själva på kaffe med dopp.

 

Händelser i Nagu Marthaförening

KLÄDBYTARDAGEN

14.11 KL. 13.30 - 16.00, Kommunalgården Korpo

Nagu 620 år

15.8.2015 kl.11.00

Nagu Marthaförenings årsmöte

Torsdagen den 12.2.2015, kl 18.00 i Kommunalstugan

"KLÄDBYTARDAG"

Onsdagen den 26.11

Kropp och själ seminarium

18.10.2014 kl. 10.00 - 16.00 i Bygdegården

Sammandrag av verksamheten 2017

2017 har varit ett aktivt år för Nagu Marthaförenings medlemmar. Den stora satsningen detta år var resan till Riga. De besökte Marta Centrs och fick träffa eldsjälen bakom arbetet att hjälpa utsatta kvinnor i Riga. Vårens träffar gick åt att sticka sockor, vantar, sjalar mm och samla in kläder och andra förnödenheter att ta med till Riga. Medlemmarna deltog också i den hemliga resan som ordnades i maj. Resan gick först till blomsterbutiken Flör, som följdes av ett loppisbesök och sedan lunch på Tuorla. På hemvägen besöktes Artbank (Salvador Dalí museet) i Pargas och till sist blev det kaffe på café Natalie. Ett blomsterarrangemang gjordes till Södra hamnen i Nagu som blommade vackert under hela sommaren och kunde glädja alla besökare där. i juli firades Marthas namnsdag på Köpmans, och i augusti ordnades traditionellt forneldskaffe på Grannas. Året avslutades med en gemensam julfest. Nagu Marthaförening har gett ett bokstipendium till Kyrkbackens högstadium, understött sitt fadderbarn, uppvaktat de medlemmar som fyllt jämna år samt tillsammans med kretsarna donerat medel till Hoppets stjärna och Marta Centrs i Riga.

 


Marthor som fick silvermärket 2013


  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Marthakaffe i juli 2013       

Kommande händelser 2019

10.01 kl. 17.30  Marthamöte på Kommunalstugan

27.01 kl. 11.00 Jippot " Gå ett yrke åt en kvinna", start kl. 11.00 vid kyrkvallen..

31.01" Vårldens största marthakväll", mera info senare.


Vill du bli medlem?
Kontakta: 

Nagu Marthaförening
Ordförande Christel Lindqvist
tel. 0400 485836

christel.lindqvist(a)icloud.com Nämarholmsvägen 92, 21660 Nagu

 

 

Sekreterare Yvonne Nymalm-Rejström
tel. 040 720 8435
yvonne.nymalm(at)gmail.com

Kassör Birgitta Blomberg
tel. 0400 224190

blomberg.gitta(at)gmail.com

Kretsar

Lillandets Marthakrets
Kretsordförande: Inger Franzén
tel. 050 532 5958
pikkuinger(at)gmail.com


Storlandets Marthakrets
Kretsordförande: Elisabeth Javén
tel. 050 535 5248
elisabethjaven(at)gmail.com


Skärisnärtornas Marthakrets
Kretsordförande: Anette Blomberg
tel 040 581 0065
anetteblomberg(at)gmail.com