Brännskär 2014

Nagu Marthaförening

Nagu Marthaförening grundades 1908. Vår målsättning i föreningen är idag att samla kvinnor i alla åldrar till gemenskap. Vi stödjer varandra, utbyter tankar och erfarenheter samt sprider information om en hållbar livsstil. Matkultur ligger oss varmt o hjärtat.

Föreningen deltar i olika aktiviteter tillsammans med andra föreningar i Nagu. Vi stickar sockor som vi ger till alla nyfödda små nagubor och deras mammor. Vi besöker de boende på åldringsboendet Grannas och glädjer dem blommor alltid till påsk samt bjuder dem kaffe med tilltugg i samband med forneldsfirandet. Vi gör utfärder och exkursioner. Vi firar gemensam höststart med hela distriktet och deltar i föreläsningar som distriktet ordnar. Den gemensamma julfesten är en av årets höjdpunkter. Marthas namnsdag firar vi genom att bjuda oss själva på kaffe med dopp.

 

Händelser i Nagu Marthaförening

KLÄDBYTARDAGEN

14.11 KL. 13.30 - 16.00, Kommunalgården Korpo

Nagu Marthaförenings årsmöte

Torsdagen den 12.2.2015, kl 18.00 i Kommunalstugan

Sammandrag av verksamheten 2017

2017 har varit ett aktivt år för Nagu Marthaförenings medlemmar. Den stora satsningen detta år var resan till Riga. De besökte Marta Centrs och fick träffa eldsjälen bakom arbetet att hjälpa utsatta kvinnor i Riga. Vårens träffar gick åt att sticka sockor, vantar, sjalar mm och samla in kläder och andra förnödenheter att ta med till Riga. Medlemmarna deltog också i den hemliga resan som ordnades i maj. Resan gick först till blomsterbutiken Flör, som följdes av ett loppisbesök och sedan lunch på Tuorla. På hemvägen besöktes Artbank (Salvador Dalí museet) i Pargas och till sist blev det kaffe på café Natalie. Ett blomsterarrangemang gjordes till Södra hamnen i Nagu som blommade vackert under hela sommaren och kunde glädja alla besökare där. i juli firades Marthas namnsdag på Köpmans, och i augusti ordnades traditionellt forneldskaffe på Grannas. Året avslutades med en gemensam julfest. Nagu Marthaförening har gett ett bokstipendium till Kyrkbackens högstadium, understött sitt fadderbarn, uppvaktat de medlemmar som fyllt jämna år samt tillsammans med kretsarna donerat medel till Hoppets stjärna och Marta Centrs i Riga.

 


Marthor som fick silvermärket 2013


  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Marthakaffe i juli 2013       

Kommande händelser 2019

4.4 kl. 17.00  Månadsmöte på Kommunalstugan

27.4. Marthaförbundets vårmöte och förbundets 120-årsjubileum i Helsingfors.

16.5. Hemliga resan


Vill du bli medlem?
Kontakta: 

NAGU MARTHAFÖRENING rf
Ordförande Christel Lindqvist
tel. 0400 485836

christel.lindqvist(a)icloud.com Nämarholmsvägen 92, 21660 Nagu

Viceordförande Ann-Marie Pettersson     tel. 040 7713 358     annmariepson@gmail.com

Sekreterare Mia Langh-Henriksson
tel. 040 518 4570
mia.langh(at)gmail.com
 
Kassör Birgitta Blomberg
tel. 0400 224190

blomberg.gitta(at)gmail.com