Norrskata Marthaförening

Norrskata Marthaförening grundades år 1911. År 2018 upphörde föreningen men det finns fortfarande marthaverksamhet på Norrskata, numera i form av Norra kretsen, som är en del av Marthaförening.


Foto: Åbo skärgård-region Åboland-turism

 

Händelser i Norrskata Marthaförening

Sammandrag av verksamheten 2017

Norrskatamarthorna har samlats till möte sex gånger under året. På Marthadagen i juli gjorde de en utärd till skärgårdscentret i Korpoström där de besökte en konstutställning. Som avslutning intogs en god middag på restaurang Buffalo. Föreningen hjälpte till på Norrskatadagen, där de även hade ett eget loppisbord. Handarbeten står högt i kurs på Norrskatamarthornas möten, såväl fina stunder av nyttig, social och behövlig samvaro.


Vill du bli medlem?
Kontakt
a:

Norrskata Marthaförening
Ordförande Sinikka Wade

Vadevägen 14, 21750 Norrskata wade.sinikka(at)luukku.com    tel.040-539 7241