Välkommen till Pargas Marthaförening

Pargas Marthaförening grundades år 1909.
Vid 100 årsjubileet utgavs historiken " Martha med i det mesta".
Idag består föreningen av 10 kretsar, ca 200 medlemmar. Unga och gamla i en stark gemenskap.
Föreningen värnar om traditioner, hemmet och familjen, och att vara "en martha i tiden". Vi arbetar för en miljömedveten livsstil, förnuftig och hälsosam konsumtion. Välgörenhet, omsorg och glädje vill vi sprida genom vår verksamhet.

Vår egen lilla stuga, Brinkasstugan på Gamla Malmen, är föreningens samlingspunkt. Stugan är gammal och underhålls och sköts i god talkoanda. Styrelsens möten hålls i Brinkas. En del kretsar och hobbyklubbar har sina träffar här. Brinkasstugan kan även hyras för mindre sammankomster och träffar. I stugan finns ett litet kök och den rymmer ca 15 personer.

Pargas Marthaförening har fonder vars avkastning går till åldringsvården. Vi tycker det känns bra att ge en avdelning eller grupp, "något lite extra" varje år.

Föreningen är mycket aktiv. I kretsarna ordnas månatligen träffar och program, och därtill deltar vi i ett flertal av de större evenemang som ordnas i staden, tex. Pargas-dagarna, Gamla Malmen kallar, Pensionärskaffe med församlingen, Höstmarknad, mm.
Populärt för tillfället är Stick-cafét, där det stickas alster till välgörenhet.

Välkommen med i Pargas Marthaförening, marthor i tiden!

 

Kretsarna i Pargas Marthaförening

Brinkaspinglorna

Kretsen grundades 2006 men har numera upphört

Fredrikakretsen

Fredrikakretsen grundades 1977 och har i dagsläget 27 medlemmar i åldern 60-70 år.
Vi träffas första tisdagen i månaden i Brinkas. På våra träffar har vi bl.a. haft föreläsningar med olika teman, ordnat en stavgångsgrupp och gått på teater tillsammans.

Heisalakretsen

Heisalakretsen grundades år 1936 och har idag 18 medlemmar i åldern 50-80 år. Vi samlas i Brinkas första fredagen i månaden. Under år 2010 höll vi en studiecirkel kring temat ”lev enklare – idéer kring en hållbar livsstil”. Det viktigtigaste för oss är att träffas och att ha trevligt tillsammans.

Kirjalakretsen

Kirjalakretsen grundades grundades en fårsta gång 1915 men grundades på nytt år 1932. Idag har kretsen 10 glada medlemmar i åldern 56-89 år. Vi har möten en gång i månaden, ofta på söndagar.
Programbladet varierar, allt från klädförevisning, Tupperware, färganalys och bowling. Många är intresserade av resor, trädgårdsskötsel och handarbete. Vi idkar också välgörenhet och ger bidrag till olika insamlingar.

Lielaxkretsen

År 1909 grundades Lielaxkretsen och därmed föreningens äldsta krets. Medlemmarna är 14, de flesta är pensionärer. På våra möten läser vi bl.a. poesi och diskuterar aktuella ämnen. Vi gör utfärder och ibland också lite ängre resor tillsammans.

Mammamiorna

Kretsen grundades 1991 och har i nuläget 20 medlemmar i 50-års åldern. År 2010 träffades vi 9 gånger för det mesta på söndagar. På programmet har bl.a. stått antigymnastik, första hjälpen och en sushikurs. Vi har också varit ivriga Country Line-dansare under flera års tid.

Mustfinnökretsen

Mustfinnökretsen grundad 1912 och har 17 medlemmar i åldern 50-65 år. Det viktigaste för vår krets är den sociala samvaron, att träffas och diskutera aktuella ämnen. Ibland har vi också någon föreläsare eller förevisare med på våra möten som hålls den andra onsdagen i månaden. Varje år gör vi en utfärd tillsammans.

Mälö – Fallbölekretsen

Grundad 1949 och har 13 medlemmar i  50-60 års åldern. Vi har i många år sytt kläder åt prematurbarn. Vi är trädgårdsintresserade och brukar göra en utfärd till någon trädgård på våren. I oktober har vi en traditionell potatisdag där vi serverar potatisgröt, bakad potatis med någon röra och kaffe med potatisgiffel.

Pixies

Marthakretsen Pixies startades i november 2012 av fem entusiastiska medlemmar. Vi är i 30-40 årsåldern och välkomnar gärna fler medlemmar. Vi vill att våra träffar ska vara ett avbrott i vardagen och ge oss möjlighet att uppleva nya saker och umgås tillsammans. Vi är intresserade bl.a. av resor, mat och välmående överlag.

Storgårds svenska marthakrets

Grundad 1929, har också kallats ”Fabrikskretsen” på grund av att den var starkt knuten till Pargas Kalkbergs Aktiebolag, senare Partek. Medlemsantalet är 58 och är därmed föreningens största krets. På våra möten håller vi ett omväxlande program.
Vi har behållit traditionen att varje år bjuda in en annan krets på ett månadsmöte för trevlig samvaro ( s.k.inbjudningsmöte).
Vår önskan är att gamla och unga marthor skulle samsas i samma krets, då kunde vi få nya impulser och inspirera varandra.

Vånokretsen

Kretsen grundades år 1914 som Holmo-Våno marthakrets och man hade både män och kvinnor som medlemmar. År 1923 delades verksamheten och Holmo och Våno blev skilda kretsar, före det hade männen grundat Holmå lantmannaklubb år 1921. I dag är medlemsantalet 16 personer i åldern 33-89 år. Kretsen håller möten en gång per månad, med undantag för juni och juli. Programmet består av inlednings- och avslutningssånger, allvarsord, uppläsning av artiklar, cirkulär från förbundet, distriktet och föreningen, förevisning av hantverk, pyssel och gissningspaket. Vi deltar  i olika marknader där vi säljer kaffe, hemlagad mat, grönsaker, hantverk m.m. Kretsen ger stipendier, gåvor och donationer. Till exempel har vi skänkt babysockor till rådgivningen för vidare utdelning, bidragit till matkassarna som diakonissorna förmedlar, gett stipendier till elever vid Våno skola, skänkt sockor till boende och åldringshem, donerat Teresa-filtar till Diakonin.

 

Sammandrag av verksamheten 2015

Föreningen strävar till att hålla Brinkasstugan öppen då någonting försiggår på Gamla Malmen. I juli ordna­des Gamla Malmen kallar marknaden, i sep­tem­ber skördemarknad och i december jul­marknad där man serverade drickbart med tilltugg i passande tema. Stugan är alltid välbesökt. Under året har styr­elsen disku­terat medlems­värvning i flera repriser. Då Pargasdagarna gick av stapeln i juni gjorde fören­ingen en extra insats för synlighet och marknads­föring. En t-skjorta beställdes för att visa sam­hörig­het och limpor bakades som sedan gavs till intres­serade nya medlemmar. Naturligt­vis stektes även våfflor som serverades med sylt och grädde.

Den mycket populära höstmarknaden, i samarbete med båda finska föreningarna, drog även i år fullt hus. På eftermiddagen besöktes markanden av Martha­förbundets ekologirådgivare Anita Storm, och deltagarna fick tillverka bl.a. salvor och kroppsskrubb.

En teaterresa och en trivselkväll med mat och program har ordnats för föreningens medlemmar. De har fått höra om orsak och lindring till sjuka ryggar av fysioterapeut Katja Kallio och kokat soppa till 70 personer då Frivilliga räddningstjänsten övade. I stickcafét har deltagarna fortsatt att trivas och sticka. Samarbetet med Väståbolands svenska församling har fortsatt som förut.

Pargas Marthaförening har bl.a. uppmärksammat jubilarer, gett bidrag till Röda Korsets Nepal-insamling och till demenshemmet Lilla Ro för apparatanskaffning.

Brinkaspinglorna har ordnat två stora loppisar och samtidigt samlat in kläder till förmån för flyktingarna.

Fredrikakretsen har lyssnat till många intressanta föreläsare, bl.a. om krishjälp, safari i Kenya och trafikvett. Kretsen har gett bidrag för vidaregivning via Mentalvårdsbyrån.

Heisalakretsen har fördjupat sig i återvinning och ätbara växter. Flyktingmottaget i Pansio fick hygienkorg.

Kirjalakretsen diskuterar gärna aktuella ämnen och handarbetar. Kretsens marthor deltog i Lucia-andakten.

Lielax marthakrets trivs tillsammans. Man stickar vantar och sockor som doneras.

Mammamiorna har sett musikalen Mamma Mia i Helsingfors och besökt  bl.a. Art Bank och Terapihörnet. Kretsen har gett penningbidrag till behövande barnfamiljer och äldre.

Mustfinnökretsen har hört berättas om hur det var att vara krigsbarn i Sverige, om ”Klanen på Bergvik” och besökt Själö. ”Julgubbens hjälpreda” fick två paket.

Mälö-Fallböle marthakrets stora intresse är trädgården. Under året har man besökt Vakkataimi trädgård och omskolat örter. Församlingens diakoniverksamhet fick en större penningdonation.

Pixies har tillverkat smycken och pysslat med Sophia Tapio från hobbyffären Presento samt prövat på super­food och hälsokost.

Storgårds svenska marthakrets har varit på utfärd till Rosala Vikingacentrum och Bengtskär. Man har också hört föredrag om bl.a. hemsjukhuset, flyktinghjälpen och Åbolands hantverk. Diakonin har erhållit stick­alster, Hoppets stjärna flera morsdagspaket och Luciainsamlingen en summa.

Våno marthakrets öppnar sina möten med sång och allvarsord. I kretsen finns många flitiga handarbetare och alster har skänkts till barnrådgivningen och diakonin.

Sammandrag av verksamheten 2014

Verksamhetsåret har fortsatt i traditionell anda. Stickcaféet har fortsatt sin verksamhet i Pargas Arbets­center under ledning av Ann-Louise Robertsén. Brinkasstugan har hållit öppet på Gamla Malmen kallar, Gamla Malmens skörde­marknad och julmarknaden. Pargasmarthorna arrangerade även en höst­marknad tillsammans med två finska Marthaföreningar. I november deltog Marthaföreningen i Må bra mässan i brand­kårshuset i Pargas och ordnade en teaterresa till Helsingfors. Föreningen har också haft våffel­servering under Pargasdagarna, Reimaris gårdsmarknad och lådbilsrallyt på Köpmansgatan.

Föreningen har gett ett kokboksstipendium till en elev i Axxell, deltagit i insamlingen Gemensamt ansvar, donerat kaffekokare till flyktingfamiljerna från Syrien och deltagit i Hoppets stjärnas morsdags­paket­insamling. Pargasmarthorna har även stickat sockor till välgörande ändamål och babysockor och filtar till rådgivningen.

Kretsen Brinkaspinglorna har bl.a. ordnat två barnloppisar och ett clownlopp för barn vars intäkter gått till välgörenhet. De har även understött sjukhusclownerna på Åucs samt behövande barnfamiljer via Åbolands psykiatriska enhet.

Fredrikakretsen har under året bl.a. sett bilder från Nepal, besökt Salvador Dali-galleriet, Seniorum och Folkhälsanhuset samt haft julfest. Kretsen har donerat blodtrycksmätare till Seniorum, gett bidrag till Mental­vårdsbyrån och till Nepal.

Heisalakretsen har bl.a. besökt Axxells övningsrestaurang, Salvador Dali utställningen och ordnat en utställning om gamla gräddsnäckor och sockerskålar i Brinkasstugan under Gamla Malmen kallar. Kretsen har gett stipendier till Våno skola, bidrag till diakonin och paket till ”Julgubbens hjälpreda”.

Kirjalakretsen har bl.a. gjort en vårutfärd till Tallinn och haft julfest på restaurang Kamu. Kretsen har donerat två stipendier till Kirjala skola och gett en penningdonation till diakonin i Pargas.

I Lielaxkretsen är gemenskapen och att tillsammans dricka gott kaffe och få prata med varandra mycket viktigt. För andra året i rad har kretsen bekostat tömningen av avfallskärlet i Lielax simstrand.

Kretsen Mammamiorna har bl.a  prövat utegymmet vid kyrksundet, åkt på kryssning, besökt Solliden Campingen, haft ljusparty och firat julfest. Under året har kretsen även idkat välgörenhet.

Mustfinnökretsen har under året bl.a. sjungit, lyssnat till högläsning, haft sång- och musikuppträdanden, diskuterat aktuella ämnen, lyssnat på ett föredrag om fårhushållning, besökt Salvador Dali utställningen och restaurangen Kamu.

Mälö-Fallbölekretsen har bl.a. skolat och skördat kryddörter som de sedan sålt på höstmarkanden, varit på vårutfärd till blomstermässan i Nystad, arrangerat potatisdag vars intäkter gick till Pargas Lucia och till Diakonin.

Kretsen Pixies har bl.a. ordnat kosmetologkväll, familjekonsert i Brandkårshuset, haft picknick med barnen, besökt Salvador Dali utsällningen och sommarteater.

Storgårdskretsen har bl.a. haft föredrag om krishantering, Äldre rådet och en safariresa i Afrika. De har även varit på en utfärd till Helsingfors och skött om kaffeservering med program vid pensionärsträffarna i Församlingshemmet. Kretsen har stickat vantar och sockor till diakonin och gett bidrag till Folkhälsans Lucia­insamling och Gemensamt ansvar.

Vånokretsen har bl.a. diskuterat mormors städknep,  vad som bör göras i trädgården på hösten och upp­märk­sammat att det gått 100 år sedan kretsen grundades. För 17:e året i rad ordnade kretsen kaffe­försäljning på skärgårdstorget.

 

Sammandrag av verksamheten 2013

Föreningen har under verksamhetsåret haft  221 medlemmar varav tre är nya, två har avlidit och tre har avgått. Verksamhetsåret 2013 har i föreningen fortsatt i traditionell anda.  Årets nyhet var föreningens marthaskjorta försedd med ett broderat marthaemblem. Stickcaféet har fortsatt sin verksamhet i Pargas Arbetscenter under ledning av Ann-Louise Robertsén. Brinkasstugan har hållit öppet på Gamla Malmen kallar, Gamla Malmens skörde­marknad och julmarknaden. Pargasmarthorna arrangerade även en höst­marknad tillsammans med två finska Marthaföreningar. Föreningen har ordnat två datakurser för sina medlemmar. På den lokala butikens gårdsmarknad deltog Pargasmarhorna med servering av våfflor och saft.

Föreningen har gett stipendium till en elev i Axxell, bidrag till Röda Korsets katastroffond, Gemensamt ansvar, bistått med stickade alster till Nepal, diakonin och rådgivningen i Pargas samt donerat en projektor till serviceboendet i Björkebo.

Brinkaspinglorna har bl.a. ordnat två barnloppisar vars intäckter gått till välgörenhet. De har även tillrett vegetarisk mat i Sarlinska skolan och mat med nya smaker av lokala råvaror.

Fredrikakretsen har under året bl.a. lyft fram kunskaper om asiatisk mat, mental hälsa och inkontinensbesvär. Kretsen har  gjort donationer till Mentalvårdsbyrån och katastroffonden för Filippinerna.

Heisalakretsen ordnade en utsällning om gamla skolhandarbeten i Brinkasstugan under Gamla Malmen kallar och kretsen har bl.a. gett ett bidrag till ”Julgubbens hjälpreda”.

I Kirjalakretsens verksamhet har trevlig samvaro i olika former och aktiviteter ingått. De har bl.a. gett två stipendier till elever i Kirjala skola.

Lielaxkretsen har haft regelbundna månadsmöten under året med lotterier och föreläsningar samt besök till Tuorla lantbruksskola. Kretsen har även bekostat tömningen av avfallskärlet i Lielax strand samt stickat sockor och vantar till behövande.

Kretsen Mammamiorna har under året bl.a. besökt armaturföretaget Ad-Lux Oy i Åbo, haft ett höstmöte med en husrenoveringsrundtur samt gjort en pysselresa till Machia-Design i Reso.

Mustfinnökretsen arrangerade en 100-årsjubileumsfest för medlemmar med avec i Dalaskog i början av året. Kretsen donerade två paket till ”Julgubbens hjälpreda”.

Mälö-Fallbölekretsen har under året bl.a. lärt sig om surdegsbakning, hållit en potatisdag och gett donationer till Röda korset och diakoniverksamheten i Pargas.

Kretsen Pixies har bl.a. deltagit i en teprovning, haft en matlagningskurs med Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet och tillverkat marthasalva.

Storgårdskretsen har tagit del av föreläsningar, förevisningar samt gjort utfärder och exkursioner. De har bl.a. besökt Kankas gård i Masku och trädgården Tackork i Nagu samt fått information om celiaki. Stickcafét har varit välbesökt av kretsmedlemmarna. Kretsen har gett bidrag till Folkhälsans Luciainsamling och Gemensamt ansvar.

Vånokretsen har under året firat 90-årsjubileum med en festmiddag för hela familjen. Kretsen bl.a. flitigt stickat och virkat sockor och vantar samt Moder Teresa-filtar till olika välgörande ändamål. De har också gett tre stipendier till Våno skola.

Sammandrag av föreningens verksamhet under år 2012

Föreningen har under verksamhetsåret haft  221 medlemmar varav 14 är nya, två har avlidit och åtta har avgått.  Marthainspirationsveckan resulterade i grundandet av en ny krets ”Pixies” för unga marthor.
Verksamhetsåret 2012 har i föreningen fortsatt i traditionell anda.  Stickcaféet har fortsatt sin verksamhet i Pargas Arbetscenter. Brinkasstugan har hållit öppet på Gamla Malmen kallar, Gamla Malmens skördemarknad, höstmarknaden och julmarknaden. Föreningen ordnade  teaterresor till Kristina från Dufvemåla på Svenska Teatern i Helsingfors i april och september.

Pargas Marthaförening med kretsar har haft en omfattande välgörenhetsverksamhet bestående av bl.a.  kokboksstipendium, pengadonationer till Mentalvårdsbyrån, diakonin i Pargas, SOS-barnby, Röda Korsets lokalavdelning, Folkhälsans Luciainsamling och ungdomsverksamheten i Pargas.
Leksaker har donerats till barnavdelningen vid ÅUCS, paket till Röda korsets kampanj Julgubbens hjälpreda och cirkusbiljetter till Sarlinska skolans specialelever.
Pargasmarthorna var engagerade i kampanjen Operation Vante och stickade flitigt vantar till bl.a. Hoppets Stjärna  och Nepal.

Kort sammandrag av kretsarnas verksamhet under 2011

Brinkaspinglorna har bl.a. ordnat två barnloppmarknader och en välbesökt julkonsert. Våravslutning firades i Åbo med en historisk vandring längs Aura å.
Fredrikakretsen ordnade en teaterresa till musikalen Hair i Åbo. Under sommaren tvättade kretsen fönster och gardniner i Brinkasstugan. På kretsens 35-årsdag stod bl.a. bowling på schemat.
Heisalakretsen har intresserat sig för gamla protokoll från bl.a. krigstiden. Kretsens sommarutfärd gick till Westers trädgård i Kimito.
Kirjalakretsen har bl.a. ordnat två partyn där väskor och nickelfria smycken förevisats.
Lielaxkretsen har bl.a. ägnat sig åt virkning och bjudit på kyrkkaffe efter sommargudstjänsten i Qvidja kapell.
Kretsen Mammamiorna har haft ett varierat program med bl.a. bågskytte, pulkaåkning, tunn- och bastubad samt chokladkurs.
Mustfinnökretsen har under året fyllt 100 år. På sina möten har man bl.a. tävlat i att känna igen trädgrenar i vinterskrud och hört om volontärarbete i Nepal. Vårutflykten gick detta år till Forum Marinum I Åbo.
Mälö-Fallbölekretsens marthor är trädgårdsintresserade och har sått kryddväxter som man även gjorde örtsalt av. Under den traditionsenliga Potatisdagen i bygdegården serverades olika potatisrätter.
Storgårdskretsen är föreningens största krets och har alltid ett digert program på sina möten. De har ordnat pensionärskaffe i församlingshemmet, hört föredrag om bl.a. diabetes och aktuella näringsfrågor. Kretsen har även hållit en specialkurs i vävning.
Handarbete och pyssel är utmärkande för Vånokretsen som under året har stickat och virkat flitigt till olika ändamål. Inför julen hölls en pysselverkstad med eleverna i Våno skola.

Sammandrag av föreningens verksamhet under år 2011

Föreningen har under verksamhetsåret haft  217 medlemmar.
Verksamhetsåret 2011 i föreningen har fortsatt i traditionell anda. Stickcafeet som verkar i Arbetscentret har fortsatt sin verksamhet varje tisdag. 

Under Gamla Malmen Kallar-dagen, den 9 juli serverades våfflor och kaffe i Brinkas. Dessutom ordnades en liten utställning av mortlar och föremål av bleckplåt och ett lotteri. 

Den 24 september hölls den traditionella marthamarknaden i Brandkårshuset där föreningen sålde kaffe med dopp och ordnade ett lotteri. Kretsarna sålde egna produkter. På marknadskvällen ordnades en tillställning för allmänheten på samma plats, där Calle Pettersson och Thomas Lundin stod för underhållningen.

I oktober ordnade föreningen pensionärskaffe i församlingshemmet.

Under julmarknaden lördagen den 10 december på Gamla Malmen serverades glögg och kaffe med bröd i Brinkas. 

 

Kort sammandrag av kretsarnas verksamhet under 2011

Brinkaspinglorna har bl.a. ordnat två loppmarknader och en uppskattad julkonsert.
Fredrikakretsen har hållit föredrag med olika teman samt promenerat tillsammans och utövat sittgymnastik.
Heisalakretsen har firat 75-årsjubileum i oktober med lunch på restaurang Mindes.
Kirjalakretsen har bl.a. ordnat en picknickresa i april och firat julfest på Tuorlan majatalo.
Lielaxkretsen har bl.a. gjort en resa till Strängnäs.
Kretsen MammaMiorna har bl.a. gjort en picknickkryssning till Mariehamn och gjort flera teaterbesök.
De firade sitt 20-årsjubileum på Pompes Basturang.
Mustfinnökrestsen har hållit  månadsmöten med högläsning ,sång, lotteri och diskussioner runt kaffekoppen. Dessutom gjorde kretsen en utfärd till Westers trädgård på Kimitoön.
Mälö-Fallbölekretsen har träffats hos varandra eller i Mälö bygdegård. Tema för årets möten har varit gamla recept och kokkonster och man har bl.a. tilllagat kroppkakor.
För Storgårdskretsen är det viktigt att varje möte ger deltagarna ”något med sig hem”. Bl.a. har de besökt botaniska trädgården på Runsala, gjort teaterresa till Fallåker och en utfärd till Aspö.
Vånökretsen har haft omväxlande mötesprogram med bl.a. Norge som tema. Kretsen har även besökt Nagu.

Välgörenhet 2011

Pargas Marthaförening har haft en omfattande välgörenhetsverksamhet bestående av bl.a. bokstipendium, pengadonationer till diakonin i Pargas, Unicef, Sjöscoutkåren St. Simons Sjöfarare, Röda Korsets katastrofhjälp, Sjukhusclownerna, Mentalvårdsbyrån, Seniorstugan, SOS-barnby, Finlandssvenska synskadade, Folkhälsans Luciainsamling och Gemensamt ansvar. Föreningen sände 42 filtar till mormorsrutejippot i Helsingfors.

Händelser i Pargas Marthaförening

Stick-cafe

28.09.2011 kl. 14:43

Kommande händelser

Föreningen håller Stick-café tisdagar kl.17.30-20.00 i Pargas på Restaurang Malmen, Strandvägen 1. Alla varmt välkomna!

 Vill du bli medlem?
Kontakta:

Ordförande Mikaela Vesterlund-Laine
mvesterlundlaine(at)gmail.com Kunnantie 16, 21620 Kustö
tel. 040 -142 4445

Sekreterare Annika Andersson
annika.andersson(at)parnet.fi
tel. 050 - 320 4940

Kassör Birgitta Kronberg
Tennbyvägen 28 bost.26 birgitta.kronberg46(at)gmail.com
tel. 040 - 718 9920

 

Vill du bli medlem?
Är du välkommen att kontakta ordförande i respektive krets


Kretsar

 


 

Fredrikakretsen
Kontaktperson Thula Furu

tel. 0400631614
thulafuru(at)hotmail.com

 


 

Heisalakretsen
Kontaktperson Barbro Hermansson

tel. 040-845 6906
barbro.hermansson(at)parnet.fi

 


 

Kirjalakretsen
Kontaktperson Gunnel Kyrklund

tel. 050-520 7450
piia.kyrklund(at)luukku.com

 


 

Lielaxkretsen
Kontaktperson Hagar Lindestam

tel. 02- 458 8186

 


 

Mammamiorna
Kontaktperson Birgit Karlsson

tel. 0407021628

birgit.karlsson(at)parnet.fi

 


 

Mustfinnökretsen
Kontaktperson Christina Ahlsund

tel. 040 759 9052
cahlsund(at)parnet.fi

 


 

Mälö – Fallbölekretsen
Kontaktperson Eivor nyqvist

tel. 0405514475 eivor.nyqvist(at)gmail.com

 


 
Pixies 
Kontaktperson Eva-Maria Fröjdö    
tel. 040-5140756 pixies.marthakrets(at)gmail.com
 

 
Storgårds svenska marthakrets
Kontaktperson Pirkko Lehtonen  prlehtonen(at)gmail.com
tel. O40 562 1490

 

Vånokretsen
Kontaktperson Annika Andersson 

tel.
0503204940  annika.anderson(at)parnet.fi

 

 

?