Välkommen till Pargas Marthaförening

Pargas Marthaförening grundades år 1909.
Vid 100 årsjubileet utgavs historiken " Martha med i det mesta".
Idag består föreningen av 10 kretsar, ca 200 medlemmar. Unga och gamla i en stark gemenskap.
Föreningen värnar om traditioner, hemmet och familjen, och att vara "en martha i tiden". Vi arbetar för en miljömedveten livsstil, förnuftig och hälsosam konsumtion. Välgörenhet, omsorg och glädje vill vi sprida genom vår verksamhet.

Vår egen lilla stuga, Brinkasstugan på Gamla Malmen, är föreningens samlingspunkt. Stugan är gammal och underhålls och sköts i god talkoanda. Styrelsens möten hålls i Brinkas. En del kretsar och hobbyklubbar har sina träffar här. Brinkasstugan kan även hyras för mindre sammankomster och träffar. I stugan finns ett litet kök och den rymmer ca 15 personer.

Pargas Marthaförening har fonder vars avkastning går till åldringsvården. Vi tycker det känns bra att ge en avdelning eller grupp, "något lite extra" varje år.

Föreningen är mycket aktiv. I kretsarna ordnas månatligen träffar och program, och därtill deltar vi i ett flertal av de större evenemang som ordnas i staden, tex. Pargas-dagarna, Gamla Malmen kallar, Pensionärskaffe med församlingen, Höstmarknad, mm.
Populärt för tillfället är Stick-cafét, där det stickas alster till välgörenhet.

Välkommen med i Pargas Marthaförening, marthor i tiden!

 

Kretsarna i Pargas Marthaförening

Brinkaspinglorna

Kretsen grundades 2006 men har numera upphört

Fredrikakretsen

Fredrikakretsen grundades 1977 och har i dagsläget 27 medlemmar i åldern 60-70 år.
Vi träffas första tisdagen i månaden i Brinkas. På våra träffar har vi bl.a. haft föreläsningar med olika teman, ordnat en stavgångsgrupp och gått på teater tillsammans.

Heisalakretsen

Heisalakretsen grundades år 1936 och har idag 18 medlemmar i åldern 50-80 år. Vi samlas i Brinkas första fredagen i månaden. Under år 2010 höll vi en studiecirkel kring temat ”lev enklare – idéer kring en hållbar livsstil”. Det viktigtigaste för oss är att träffas och att ha trevligt tillsammans.

Kirjalakretsen

Kirjalakretsen grundades grundades en fårsta gång 1915 men grundades på nytt år 1932. Idag har kretsen 10 glada medlemmar i åldern 56-89 år. Vi har möten en gång i månaden, ofta på söndagar.
Programbladet varierar, allt från klädförevisning, Tupperware, färganalys och bowling. Många är intresserade av resor, trädgårdsskötsel och handarbete. Vi idkar också välgörenhet och ger bidrag till olika insamlingar.

Lielaxkretsen

År 1909 grundades Lielaxkretsen och därmed föreningens äldsta krets. Medlemmarna är 14, de flesta är pensionärer. På våra möten läser vi bl.a. poesi och diskuterar aktuella ämnen. Vi gör utfärder och ibland också lite ängre resor tillsammans.

Mammamiorna

Kretsen grundades 1991 och har i nuläget 20 medlemmar i 50-års åldern. År 2010 träffades vi 9 gånger för det mesta på söndagar. På programmet har bl.a. stått antigymnastik, första hjälpen och en sushikurs. Vi har också varit ivriga Country Line-dansare under flera års tid.

Mustfinnökretsen

Mustfinnökretsen grundad 1912 och har 17 medlemmar i åldern 50-65 år. Det viktigaste för vår krets är den sociala samvaron, att träffas och diskutera aktuella ämnen. Ibland har vi också någon föreläsare eller förevisare med på våra möten som hålls den andra onsdagen i månaden. Varje år gör vi en utfärd tillsammans.

Mälö – Fallbölekretsen

Grundad 1949 och har 13 medlemmar i  50-60 års åldern. Vi har i många år sytt kläder åt prematurbarn. Vi är trädgårdsintresserade och brukar göra en utfärd till någon trädgård på våren. I oktober har vi en traditionell potatisdag där vi serverar potatisgröt, bakad potatis med någon röra och kaffe med potatisgiffel.

Pixies

Marthakretsen Pixies startades i november 2012 av fem entusiastiska medlemmar. Vi är i 30-40 årsåldern och välkomnar gärna fler medlemmar. Vi vill att våra träffar ska vara ett avbrott i vardagen och ge oss möjlighet att uppleva nya saker och umgås tillsammans. Vi är intresserade bl.a. av resor, mat och välmående överlag.

Storgårds svenska marthakrets

Grundad 1929, har också kallats ”Fabrikskretsen” på grund av att den var starkt knuten till Pargas Kalkbergs Aktiebolag, senare Partek. Medlemsantalet är 58 och är därmed föreningens största krets. På våra möten håller vi ett omväxlande program.
Vi har behållit traditionen att varje år bjuda in en annan krets på ett månadsmöte för trevlig samvaro ( s.k.inbjudningsmöte).
Vår önskan är att gamla och unga marthor skulle samsas i samma krets, då kunde vi få nya impulser och inspirera varandra.

Vånokretsen

Kretsen grundades år 1914 som Holmo-Våno marthakrets och man hade både män och kvinnor som medlemmar. År 1923 delades verksamheten och Holmo och Våno blev skilda kretsar, före det hade männen grundat Holmå lantmannaklubb år 1921. I dag är medlemsantalet 16 personer i åldern 33-89 år. Kretsen håller möten en gång per månad, med undantag för juni och juli. Programmet består av inlednings- och avslutningssånger, allvarsord, uppläsning av artiklar, cirkulär från förbundet, distriktet och föreningen, förevisning av hantverk, pyssel och gissningspaket. Vi deltar  i olika marknader där vi säljer kaffe, hemlagad mat, grönsaker, hantverk m.m. Kretsen ger stipendier, gåvor och donationer. Till exempel har vi skänkt babysockor till rådgivningen för vidare utdelning, bidragit till matkassarna som diakonissorna förmedlar, gett stipendier till elever vid Våno skola, skänkt sockor till boende och åldringshem, donerat Teresa-filtar till Diakonin.

 

Sammandrag av verksamheten 2017

Pargasmarthorna har deltagit flitigt i olika evenemang och marknader i staden, såsom FRKs första maj-jippo, SkäriOpen, Pargasdagarna, Kärringkvällen och Gamla Malmens julmarknad. I september arrangerade de en populär höstmarknad med syfte att ge synlighet till marthaverksamheten och i november besökte de handarbetsmässan i Tammerfors. De har tillsammans med Marthaförbundet arrangerat kursen Familjekompet som riktar sig till småbarnsföräldrar. Brinkasstugan på Gamla Malmen utgör en fast knutpunkt för föreningen. Kretsarna, hobbyklubben och styrelsen håller sina möten där, och den hyrs även ut till utomstående. Även inom kretsarna har digert och varierande program ordnats, bl.a. föreläsningar, förevisning av defibrillator, förstahandssläckning, kläder, hälsa, mat m.m. Många stickar och virkar till behövande, och pysslar nyttiga saker av återvunnet material. Föreningen har under året understött hjälpbehövande både direkt och via diakonin, samt gett bidrag till Malmkulla för införskaffning av artiklar för att öka trivseln.

 

Utställning av mortlar och föremål av bleckplåt i Brinkas

 

Under julmarknaden i december på Gamla Malmen serverades glögg och kaffe med bröd i Brinkas. 

 

 

Händelser i Pargas Marthaförening

Stick-cafe

28.09.2011 kl. 14:43

Kommande händelser

Föreningen håller Stick-café tisdagar kl.17.30-20.00 i Pargas på Restaurang Malmen, Strandvägen 1. Alla varmt välkomna!

 Vill du bli medlem?
Kontakta:

Ordförande Mikaela Vesterlund-Laine
mvesterlundlaine(at)gmail.com Kunnantie 16, 21620 Kustö
tel. 040 -142 4445

Sekreterare Annika Andersson
annika.andersson(at)parnet.fi
tel. 050 - 320 4940

Kassör Birgitta Kronberg
Tennbyvägen 28 bost.26 birgitta.kronberg46(at)gmail.com
tel. 040 - 718 9920

 

Vill du bli medlem?
Är du välkommen att kontakta ordförande i respektive krets


Kretsar

 


 

Fredrikakretsen
Kontaktperson Thula Furu

tel. 0400631614
thulafuru(at)hotmail.com

 


 

Heisalakretsen
Kontaktperson Barbro Hermansson

tel. 040-845 6906
barbro.hermansson(at)parnet.fi

 


 

Kirjalakretsen
Kontaktperson Gunnel Kyrklund

tel. 050-520 7450
piia.kyrklund(at)luukku.com

 


 

Lielaxkretsen
Kontaktperson Hagar Lindestam

tel. 02- 458 8186

 


 

Mammamiorna
Kontaktperson Birgit Karlsson

tel. 0407021628

birgit.karlsson(at)parnet.fi

 


 

Mustfinnökretsen
Kontaktperson Christina Ahlsund

tel. 040 759 9052
cahlsund(at)parnet.fi

 


 

Mälö – Fallbölekretsen
Kontaktperson Eivor nyqvist

tel. 0405514475 eivor.nyqvist(at)gmail.com

 


 
Pixies 
Kontaktperson Eva-Maria Fröjdö    
tel. 040-5140756 pixies.marthakrets(at)gmail.com
 

 
Storgårds svenska marthakrets
Kontaktperson Pirkko Lehtonen  prlehtonen(at)gmail.com
tel. O40 562 1490

 

Vånokretsen
Kontaktperson Annika Andersson 

tel.
0503204940  annika.anderson(at)parnet.fi

 

 

?