Åbolands område

Marthorna i Åboland donerar pengar till ungdomspsykiatrin och Labbnäs

06.12.2021 kl. 10:57
Marthorna i Åboland donerar 6 838 euro för att förbättra den svenska servicen vid Ungdomspsykiatriska kliniken vid ÅUCS. Samtidigt donerar man en lika stor summa, 6 838 euro, till Labbnäs semesterhem i Dragsfjärd.

Åbolands Svenska Marthadistrikt har lagts ned på ett medlemsmöte den 25 november 2021. Nedläggningen är en del av Finlands Svenska Marthaförbunds organisationsförnyelse, som har en plattare och mindre byråkratisk organisation som mål.

Enligt ordförande för Åbolands Svenska Marthadistrikt, Mikaela Vesterlund-Laine, beslöt man att donera distriktets placerade medel så att de kommer också andra till gagn. 
– Det ingår i marthaandan att bidra där man kan och försöka göra vardagen lite bättre också för andra. Labbnäs var ett självklart donationsmål, som marthorna i Åboland i tiderna fått som donation av Amos Andersson. Vi stöder gärna deras verksamhet. Ungdomspsykiatrin som donationsmål kom till genom en medlemsomröstning, där ändamålet vann ganska överlägset, säger Vesterlund-Laine.

ÅUCS ungdomspsykiatriska arbetsgrupp vårdar ungdomar (13–18 år) med mentala problem och stöder deras familjer. Vårdbehovet kan gälla till exempel allvarliga depressions- eller ångestsymtom, självdestruktivitet eller symtom som tyder på ätstörning.

Marthornas donation går till innovativa språk-workshopar för personalen, som stöd för att använda svenska språket i patientvården. Personalen vid Ungdomspsykiatriska kliniken har själva formulerat vad de vill satsa pengarna på för att förbättra den svenska servicen.

– Vi är mycket tacksamma för donationen av Marthadistriktet, som vi kommer att använda till att förbättra personalens kunskaper i svenska, till exempel med skräddarsydda diskussionskurser, säger specialläkare Christina Fortelius, vikarierande ansvarsområdesdirektör för ungdomspsykiatrin vid ÅUCS.

Labbnäs semesterhem erbjuder inkvartering och husmanskost invid Dragsfjärden mitt på Kimitoön. Marthorna har för vana att ordna kurser och läger där.

– Labbnäs Semsterhem är väldigt tacksam för bidraget. Vi har planerat att använda de donerade pengarna för att införskaffa en del nya sängar så att marthorna och alla andra besökare sover gott då de bor på Labbnäs. Vi har 40 bäddplatser så det är en stor kostnad att förnya dem. Pengarna kommer väl till användning, säger föreståndaren Eva Magnusson-Tamminen.

Marthadistriktet i Åboland grundades 1908. Vid nedläggningen hade distriktet 800 medlemmar i fjorton föreningar. Distriktets övriga kvarvarande medel fördelades på marthaföreningarna enligt antal medlemmar i respektive förening (32,63/medlem). Medlemmarna fortsätter som medlemmar i sina föreningar och marthaverksamheten fortsätter så som tidigare.

– Visst är det lite vemodigt att lägga ned men distrikten har levt ut sin tid, det har medlemmarna varit eniga om genom hela processen. Distrikten var en viktig länk i kedjan förr men numera när informationsgången är smidigare och Marthaförbundet lätt når ut direkt till både föreningar och medlemmar, behövs distrikten inte längre. Nu kan vi satsa mer krafter på marthaverksamhet, då mindre tid går åt till byråkrati, säger Vesterlund-Laine. 

I praktiken innebär organisationsförändringen att respektive marthaförening blir medlem i Marthaförbundet. Tidigare har föreningarna varit medlemmar i distriktet, som i sin tur varit medlemmar i Marthaförbundet.

 

För mera information: 
Mikaela Vesterlund-Laine
Ordförande för Åbolands Svenska Marthadistrikt
Tel. 040 142 4445

Mia Henriksson
Sekreterare för Åbolands Svenska Marthadistrikt
Tel. 040 577 1713

Ungdomspsykiatrin vid ÅUCS:
https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/nuorten-psykiatrian-poliklinikka.aspx

Labbnäs Semesterhem: 
https://labbnas.fi
 

Kontaktuppgifter


Åbolands Svenska Marthadistrikt har lagt ned. Marthaverksamheten fortsätter som tidigare i Marthaföreningarna runt om i Åboland.