Åbolands område

Vill du hjälpa Airin?

13.02.2023 kl. 20:36
Airin från Iran studerar till sjukskötare utan statliga stöd men med en hög terminsavgift.

Airin är en kvinna från Iran, hon har tidigare bott några år i Åbo och kom då i kontakt med Åbo svenska församling.

Nu studerar hon till sjukskötare i Kemi – programmet Bachelor of Health (Sairaanhoitaja) vid Lapin Ammattikorkeakoulu.

För icke-europeiska studerande är studieavgifterna höga. Eftersom Airin lyckas studera enligt studieplanen betalar hon den halverade avgiften på 4 000 euro/år. Avgiften är annars 8 000 euro.

Airin har inte möjlighet att få studiestöd/bostadsstöd eller andra samhälleliga stöd från FPA, eftersom hon vistas i landet med ett uppehållstillstånd på basis av studier.

Airin har inte möjlighet att återvända till Iran i det läge landet är, istället kämpar hon för en utbildning och ett liv i Finland.

”Mina studier ska vara klara i december 2024.
Då hoppas jag att få jobb som sjukskötare i Finland. Jag talar redan ganska bra finska.”

Åbo svenska församling här i Airins andra hemstad i Finland har ordnat med lov för en insamling för att hjälpa Airin med studieavgiften. Kan du hjälpa? Alla summor är välkomna – små eller stora, nu eller under de kommande två åren!

Mottagare: Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet
Kontonummer: FI04 5710 0420 0807 07
Meddelande (obs, inte referensnummer): 1962410104 ÅBO INSAMLING 4

Insamlingstillstånd: RA/2020/644.

Har du frågor? Kontakta: Malena Björkgren
kaplan och flyktingkoordinator
Tfn:  040 3417 461
Åbo svenska församling

Mia Henriksson
Kontaktuppgifter


Åbolands Svenska Marthadistrikt har lagt ned. Marthaverksamheten fortsätter som tidigare i Marthaföreningarna runt om i Åboland.