Välkommen till Marthaföreningarna i region Väståboland!

Väståbolands Marthaföreningar består av föreningarna Houtskär Marthaförening, Iniö Marthaförening, Korpo Marthaförening, Nagu Marthaförening och Pargas Marthaförening. Du kan bekanta dig mer med de olika föreningarna genom att klicka på respektive förening i balken invid.

Kommunerna Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu samt Pargas stad bildade den 1 januari 2009 en ny kommun, Väståboland. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011 bytte kommunen namn till Pargas den 1 januari 2012.
Vid kommunsamgången skapades en ny, unik skärgårdskommun med knappt 15 500 invånare. Pargas omfattar stora delar av Skärgårdshavets område med tusentals öar, holmar och skär. Här finner du de öppna fjärdarnas karga kobbar och den inre skärgårdens stora öar med både landsbygds- och småstadsmiljö.
Den nya kommunen vill vara en livskraftig skärgårdskommun där alla invånare skall ha tillgång till god service och möjligheter till arbete och utkomst, oberoende av i vilken del av kommunen man bor.

Kommande händelser

Pargas Marthaförening håller Stick-café tisdagar kl.17.30-20.00 i Pargas Arbetscenter,Strandvägen 22. Alla varmt välkomna!

Måndagar kl.17.30 Stickcafé i Nagu församlingsstuga
Marthorna i Åboland på Facebook

www.martha.fi

Martha Medlemssidan

Marthatips

Recept

Marthashop