Åbolands Svenska Marthadistrikt

Houtskär Marthaförening

Houtskärs Marthaförening grundades år 1910 och firade 100-års jubileum år 2010. Föreningen har 29 medlemmar i åldern 56-80 år och även äldre deltar då och då.

Vi träffas ungefär en gång per månad från höst till vår. På våra träffar besöker vi bland annat åldringshemmet Fridhem där vi bjuder på kaffe med sång och musik, kyrksöndag med kaffeservering efteråt, besök med olika tema hemma hos någon martha eller tittar på gamla diabilder. Vi gör även teaterbesök samt besöker biblioteket och håller presentation över läst litteratur.

Houtskär Marthaförening ger månatligen bidrag till Hoppets Stjärna för barnhemsverksamhet i utlandet samt årligen ett stipendium i form av Marthas Kokbok till en elev på årskurs 9 i högstadiet som visat goda kunskaper i huslig ekonomi.

Ordförande Marita Karlgren
Houtskärsv. 1966, 21760 Houtskär 
tfn 0400 738 313

Kassör Gunne Unger 
tfn 040 7687 113 
gunne.unger(at)gmail.com
 
Sekreterare Edeveig Jansson
tfn 040 7554 155

Marthakretsen Väninnnorna

Vi är en marthakrets med 12 medlemmar i åldern runt 30–40 år som hör till Houtskär Marthaförening. 

Kontaktperson Sabina Fagerlund
tel. 040 5593029
pubgrynnan(at)hotmail.com

Kontaktperson Anja Karlgren
tel. 040 8455445
anjakarlgren(at)luukku.com
 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till distriktet

Postadress: Gillesgården, Auragatan 1 G, 20100 Åbo. (Kom gärna överens på förhand innan du sänder oss snigelpost, vi har ingen regelbunden postlådstömning)

Mikaela Vesterlund-Laine
Distriktsordförande
mvesterlundlaine(at)gmail.com
040 142 4445
Mia Henriksson
Distriktssekreterare
abomarthaforening(at)gmail.com
040 577 1713