Åbolands område

Korpo Marthaförening

Korpo Marthaförening är en förening med gamla anor grundad 1908. I dagsläget har föreningen cirka 30 medlemmar som träffas regelbundet en gång per månad under oktober till maj. Föreningen ordnar aktivt program så som modevisningar, spelmansstämma på åldringshemmet med servering av kaffe och våfflor, teaterresor, kurser i bland annat matlagning, traditionell vårpromenad med mera. Varje sommar står Korpo Marthaförening dessutom som arrangör för sommarfesten i Korpo och bjuder då på sommardans, lotteri och kaffeservering. Intäkterna går till välgörande ändamål.

Ordförande Margot Hollsten
Eklidsvägen 63, 21710 Korpo  
tfn 0400 012 868
margot.hollsten(a)gmail.com

Kassör Majel Johansson
tfn 040 5187 134
majel.johansson(at)hotmail.com

Norrskata Marthaförening grundades år 1911. År 2018 upphörde föreningen, men det finns fortfarande marthaverksamhet på Norrskata, numera i form av Norra kretsen, som är en del av Korpo Marthaföreningen.

Ordförande Sinikka Wade
Vadevägen 14, 21750, Norrskata
wade.sinikka(at)luukku.com    
tfn 040 5397 241

Kontaktuppgifter


Åbolands Svenska Marthadistrikt har lagt ned. Marthaverksamheten fortsätter som tidigare i Marthaföreningarna runt om i Åboland.