Åbolands område

Babysockan Finland 100

27.08.2018 kl. 21:58

Klicka här för att få fram mönstret till babysockan med Finlands flagga. Med att anpassa garntjocklek och stickor blir sockorna olika stora.

Kontaktuppgifter


Åbolands Svenska Marthadistrikt har lagt ned. Marthaverksamheten fortsätter som tidigare i Marthaföreningarna runt om i Åboland.