Åbolands område

Kontakta gärna oss

Åbo svenska marthaförenings styrelse 2024
Mia Henriksson ordförande
e-post: abomarthaforening(at)gmail.com
tel: 040 577 1713
Martina Nyberg-von Hellens, vice ordförande
Åsa Bergström, sekreterare
Anita Julin, kassör
Marita Mannfolk, medlemsregisteransvarig
Gun Ljungman
Carina Stenfors
Andrea Södergård
Pirjo Nyberg

Verksamhetsberättelse 2023 (pdf).
Verksamhetsberättelse 2022 (pdf).
Verksamhetsberättelse 2021 (pdf).
Verksamhetsberättelse 2020 (pdf). 
Verksamhetsberättelse 2019 (pdf).
Verksamhetsberättelse 2018 (pdf).

Vill du bli medlem?

I Åbo Svenska Marthaförening hör alla medlemmar direkt under föreningen och är inte indelade i särskilda kretsar. Det här gäller alla utom föreningens medlemmar i Tammerfors.

I februari 2022 beslöt Tammerfors MF att upplösa sig som registrerad förening och istället gå med som en krets i Åbo MF. I Tammerfors finns ca 15 svenska marthor som träffas ungefär en gång i månaden. Vill du höra Tammerfors Marthakrets, anmäl dig då som medlem i Åbo MF. Har du frågor om verksamheten i Tammerfors? Kontakta Pia Forss på forss(@)sci.fi. 

Så här gör du: 

För att bli medlem i Åbomarthorna skriver du in dig som medlem i Finlands Svenska Marthaförbund (nämn Åbo sv. Marthaförening som lokalförening).

Medlemsavgiften i Åboföreningen är 33 euro/år och inkluderar intressant verksamhet, trevlig samvaro och nätverkande i landets största kvinnoorganisation på svenska, samt medlemstidningen Martha.

***

Föreningens hantering av personuppgifter | Medlemsinformation enligt artikel 13 i GDPR.

ÅBO SVENSKA MARTHAFÖRENINGS HISTORIA

Åbo Svenska Marthaförening grundades 3.4.1899. Åboföreningen var den andra Marthaföreningen att grundas i Finland. Lucina Hagman (bilden). Hagman som var född 5 juni 1853 i Kelviå, Österbotten och dog 6 september 1946 i Helsingfors tog initiativ till grundandet av "Bildning i hemmet" (Martharörelsen) och hon kom själv till Åbo den 3 april 1899 för att berätta om tanken bakom den nya verksamheten.

Läs mera om de rätt dramatiska omständigheterna kring grundandet av föreningen "Bildning i hemmet" och om grundandet av Martha i Åbo i festtalet som hölls när föreningen fyllde 115 år, 2014, av föreningens dåvarande ordförande Mia Åkerfelt.

Under årens lopp har Åboföreningens verksamhet haft många olika uttryckssätt. Mest känd är Åbo Martha Dockindustri som drevs mellan åren 1908 och 1956 och Café Bassi som fanns på Auragatan 1 i ett drygt decennium med början 1966.

På bilden marthadockor. 

Tidigare var Åbo Svenska Marthaförenings verksamhet uppdelad i olika kretsar men på årsmötet 2021 beslöt man slopa indelningen av sina medlemmar i kretsar. 

De kretsar som slopades 2021 var Novakretsen (grundad 2017), Aurakretsen (grundad 2009) och Katarinakretsen (grundad 1996). Dagkretsen som grundades redan år 1945 fortsatte med sina månadsträffar fram till slutet av år 2023. 

Motiveringen till att slopa kretsarna var den gemensamma åsikten att de har levt ut sin tid. Åbomarthorna vill gärna umgås över generationsgränserna och välkomna alla intresserade till allt program som arrangeras. 

Läs mera om marthornas historia på Marthaförbundets webbplats.

Kontaktuppgifter


Åbolands Svenska Marthadistrikt har lagt ned. Marthaverksamheten fortsätter som tidigare i Marthaföreningarna runt om i Åboland.