Åbolands område

Kontakta gärna oss

Åbo svenska marthaförenings styrelse 2022
Mia Henriksson ordförande
e-post: abomarthaforening(at)gmail.com
tel: 040 577 1713
Martina Nyberg-von Hellens, vice ordförande
Åsa Bergström, sekreterare
Anita Julin, kassör
Marita Mannfolk, medlemsregisteransvarig
Märta Kaukopaasi
Gun Ljungman

Carina Stenfors
Andrea Södergård
Pirjo Nyberg

Verksamhetsberättelse 2021 (pdf).
Verksamhetsberättelse 2020 (pdf). 
Verksamhetsberättelse 2019 (pdf).
Verksamhetsberättelse 2018 (pdf).

Kretsar i Åbo marthaförening

Åbo svenska Marthaförening beslöt på årsmötet 2021 att slopa indelningen av sina medlemmar i kretsar. Detta beslut gäller alla kretsar, utom Dagkretsen, som är föreningens äldsta krets.

Dagkretsen grundades redan år 1945 och har i dag 7 medlemmar från 80 år uppåt. Kretsen träffas den andra onsdagen varje månad. På programmet står vanligen gemensam, trevlig samvaro och kaffe. Välkommen med! Ordförande för Dagkretsen är Märta Kaukopaasi.

I februari 2022 beslöt Tammerfors MF att upplösa sig som registrerad förening och istället gå med som en krets i Åbo MF. I Tammerfors finns ca 15 svenska marthor som träffas ungefär en gång i månaden. Vill du höra Tammerfors Marthakrets, anmäl dig då som medlem i Åbo MF. Har du frågor om verksamheten i Tammerfors? Kontakta Pia Forss på forss(@)sci.fi. 

De kretsar som slopades 2021 var Novakretsen (grundad 2017), Aurakretsen (grundad 2009) och Katarinakretsen (grundad 1996). Motiveringen till att slopa kretsarna var den gemensamma åsikten att de har levt ut sin tid. Åbomarthorna vill gärna umgås över generationsgränserna och välkomna alla intresserade till allt program som arrangeras. Alla medlemmar hör alltså direkt under Åbo svenska Marthaförening. 

Vill du bli medlem?

För att bli medlem i Åbomarthorna skriver du in dig som medlem i Finlands Svenska Marthaförbund (nämn Åbo sv. Marthaförening som lokalförening).

Medlemsavgiften i Åboföreningen är 33 euro/år och inkluderar intressant verksamhet, trevlig samvaro och nätverkande i landets största kvinnoorganisation på svenska, samt 6 nummer av tidsktiften Martha.

***

Föreningens hantering av personuppgifter | Medlemsinformation enligt artikel 13 i GDPR.

ÅBO SVENSKA MARTHAFÖRENINGS HISTORIA

Åbo Svenska Marthaförening grundades 3.4.1899. Åboföreningen var den andra Marthaföreningen att grundas i Finland. Lucina Hagman (bilden). Hagman som var född 5 juni 1853 i Kelviå, Österbotten och dog 6 september 1946 i Helsingfors tog initiativ till grundandet av "Bildning i hemmet" (Martharörelsen) och hon kom själv till Åbo den 3 april 1899 för att berätta om tanken bakom den nya verksamheten.

Läs mera om de rätt dramatiska omständigheterna kring grundandet av föreningen "Bildning i hemmet" och om grundandet av Martha i Åbo i festtalet som hölls när föreningen fyllde 115 år, 2014, av föreningens dåvarande ordförande Mia Åkerfelt.

Under årens lopp har Åboföreningens verksamhet haft många olika uttryckssätt. Mest känd är Åbo Martha Dockindustri som drevs mellan åren 1908 och 1956 och Café Bassi som fanns på Auragatan 1 i ett drygt decennium med början 1966.

På bilden marthadockor. 

Läs mera om marthornas historia på Marthaförbundets webbplats.

Kontaktuppgifter


Åbolands Svenska Marthadistrikt har lagt ned. Marthaverksamheten fortsätter som tidigare i Marthaföreningarna runt om i Åboland.