Åbolands område

Virkad Marthasjal

27.08.2018 kl. 17:58

Den sköna trekantssjalen virkar du snabbt enligt vårt enkla mönster.

Klicka här för mönsterbeskrivningen!

Kontaktuppgifter


Åbolands Svenska Marthadistrikt har lagt ned. Marthaverksamheten fortsätter som tidigare i Marthaföreningarna runt om i Åboland.