Åbolands Svenska Marthadistrikt

Det åboländska marthadistriktet är ett nätverk på över 850 kvinnor. Till distriktet hör regionerna Åbo, Väståboland (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö), Kimitoön (Kimito, Dalsbruk, Hitis, Rosala, Högsåra, Dragsfjärd och Västanfjärd) och Tammerfors.

Vi satsar på en hållbar livsstil, medveten matkonsumtion, på att må bra och göra gott åt oss själva och andra. Vi delar med oss där vi kan av den kunskap vi har och vi har roligt när vi träffas. Åbolands sv. Marthadistrikt grundades år 1908 och takorganisationen är Finlands svenska Marthaförbund.

-------------------------------------------------------------

Psst! Kolla in våra mönsterbeskrivningar till mormorsrutor, marthasjalen, vantar och annat under rubriken Hantverk.
Att uppmuntra kvinnor att bli ekonomiskt oberoende har alltid varit en viktig grundpelare för Marthorna. – Det är viktigt att vi kvinnor talar om pengar, informerar och sprider kunskap, säger ekonomirådgivare Marina Nygård
Med en maskkompost kan man effektivt ta vara på matrester och omvandla dem till näringsrik jord. En maskkompost kan vara stor eller liten. Den fungerar inomhus, på balkongen eller ute på gården.
Martharörelsens styrka är vårt samhällsuppdrag, som alltid är lika relevant.
Den tvåspråkiga martharörelsen delades i en finskspråkig och en svenskspråkig organisation år 1924. Syftet med separationen var att effektivisera verksamheten.
Under år 2019 firar Finlands svenska Marthaförbund och Marttaliitto sitt 120-årsjubileum. Jubileumsåret inleds med Världens största marthakväll.
Distriktets evenemang 2019
 
16.3 Distriktets vårmöte i Tammerfors (mera info snart)
27.4 Marthaförbundets vårmöte i Helsingfors (gemensam transport och program)

 

Övriga evenemang 2019
Länkar till webbinfo:

- Program för Marthaförbundets 120-årsjubileum

- Marthaförbundets evenemangskalender

- Åbo svenska marthaförenings evenemang


Kontakt

Ordförande Mikaela Vesterlund-Laine
E-post: mvesterlundlaine(at)gmail.com
Tfn 040 1424 445
 
Sekreterare Mia Henriksson
E-post: abomarthaforening(at)gmail.com
Tfn: 040 577 1713
 
Adressuppgifter se ovan "kontakt"
Marthatelefonen 044 557 7209

Styrelsen 2019

Ordförande: Mikaela Vesterlund-Laine (Pargas)
Sekreterare: Mia Henriksson (Åbo)
Kassör: Stina Rosqvist-Johansson (Pargas)
I vice ordförande: Fredrika Henriksson (Kimito)
II vice ordförande: Lola Schwartz (Iniö)
Andrea Södergård (Åbo)
Susanna Ginström-Wuorio (Dragsfjärd)
Christel Lindqvist (Nagu)

Hedersordförande: Gunna Högnäs

 

Marthorna i Åboland finns på

 

Årsberättelsen:

Klicka här för att ladda ner årsberättelsen 2017 (pdf)


Marthas medlemssida
Marthatips
Marthas receptbank

 

 
Tidigare händelser 2018